Reklamační řád

Postup při reklamaci zásilky dodané dopravcem – po rozbalení

1. Pokud zásilka nevykazuje známky poškození a je adresátem potvrzen předávací protokol dopravci, stává se zásilka vlastnictvím kupujícího.

1.1. Při případné reklamaci kupující kontaktuje prodávajícího písemně, e-mailem nebo telefonicky na tel.: 721 647 770.
Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu. Běh lhůty pro vyřízení reklamace je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

1.2. Za situace, kdy je potřeba zboží zaslat prodávajícímu, si kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží, a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly. Zboží k reklamaci zašle na kontaktní adresu prodávajícího:

VENDA GLASS s.r.o., Bedřicha Egermanna 11, 473 01 Nový Bor, Česká republika

Při oprávněné reklamaci má kupující právo na přiměřenou náhradu tohoto dopravného.
Pokud bude reklamované zboží zaslané dobírkou, nebude tato zásilka přijata. Součástí reklamace je doklad o zaplacení zboží a popis závady.

1.3. Kompletní informace potřebné k vyřízení reklamace kupující uvede do reklamačního listu, který může předat prodávajícímu e-mailem, osobně na provozovně nebo poštou spolu s reklamovaným zbožím. Reklamační list je možné stáhnout zde: Reklamační list.

1.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena kupujícímu převodem na bankovní účet do 14 dnů nebo předána v hotovosti na pokladně v místě provozovny společnosti. V případě bankovního převodu je kupující povinen sdělit prodávajícímu správné číslo účtu, na které si přeje vrácenou částku odeslat.
Záruční doba činí 24 měsíců s výjimkami stanovenými zákonem. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba.
Záruka se nevztahuje na poškození v důsledku manipulace jednoznačně vedoucí k poškození výrobku, nejčastěji pádu. Záruka se též nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje (fakturu), které musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČ, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, Prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě. Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených zákonem. Odstoupení je vůči prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací kupující plnění, které mu poskytl prodávající, pouze v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.

Spotřebitel při uplatnění záruky má, jde-li o:
– vadu odstranitelnou: právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
– vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
– jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

2. Postup při reklamaci očividně poškozené zásilky – pravděpodobně způsobené dopravcem

2.1. Kupující je povinen dodané zboží a připojené doklady bezprostředně po jejich převzetí prohlédnout a zkontrolovat neporušenost obalu.
Pokud příjemce zjistí zjevné vady (například poškozený obal zásilky), oznámí tuto skutečnost bez odkladu přepravci, který je povinen sepsat na místě zápis o škodě. Tento zápis je nezbytný k vyřízení reklamace!

2.2. Zákazník má právo neúplnou nebo poškozenou zásilku nepřebrat, v tomto případě je nutné sepsat s dopravcem zápis o škodě a zároveň ihned kontaktovat odesílatele (internetový obchod) telefonicky nebo e-mailem.

2.3. Pokud doporučené kroky spotřebitel při dodání vadné zásilky učiní, výrazně tak přispěje k rychlému řešení reklamace dodaného zboží a jeho nového dodání.

2.4. Pokud není tento postup dodržen, není možné poškozené nebo chybějící zboží nahradit.

2.5. V případě, že kupujícímu byla dodána zásilka bez poškození vnějšího obalu, avšak uvnitř je výrobek/výrobky rozbitý a kupující zásilku od přepravce převzal, je i tak řešena reklamace s dopravcem.
Jedná se o pravděpodobnou příčinu poškození – nedbalého zacházení se zásilkou při její dopravě.

3. Reklamace termínu dodání – problémy s doručením

3.1. Protože pro doručování zásilek využíváme služeb externích společností, může se stát, že námi expedována zásilka k vám nedorazila v předem ohlášeném termínu.
– Nejprve si velmi jednoduše ověřte, kde se vaše zásilka nachází.
– Na váš email jsme zaslali podací číslo zásilky (pokud vám e-mail nepřišel, kontaktujte nás a bude vám číslo sděleno).
– Pokud společnost zásilku ztratila, okamžitě nás kontaktujte, abychom vám mohli vyřídit reklamaci ztracené zásilky a zaslat vám nové zboží.

4. Reklamace platby

4.1. V případě vzniku jakékoliv nejasnosti ohledně platby, prosím, neváhejte nás neprodleně kontaktovat.

5. Závěrem

5.1. Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník, zák.č. 89/2012 Sb., v platném znění) dle našich obchodních podmínek. Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, vyhrazuje si prodejce požadovat po kupujícím částku na pokrytí zasílacích nákladů a manipulační poplatek 200 Kč. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a v případě neodebrání dobírky s uhrazením poplatku za odeslání zboží v této výši.

EET: Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

V případě jakéhokoli dotazu, nesrovnalosti či potížích s dopravou nás neváhejte kontaktovat. Jsme tu pro vás!